Andra kullen

Andra kullen (känslokullen)


17/10-2015 föddes vår andra kull :)!

Mor: S*PreciousBlue´s Jaded

Far: S*ReMaine´s Amaranth